Ext Rare 1924 Polish Pilot's Association Member Pilot Photo ID Legitymacja of Wiktor Rodziewicz
Processing...

Ext Rare 1924 Polish Pilot's Association Member Pilot Photo ID Legitymacja of Wiktor Rodziewicz

Code: ompo00253rw


SOLD!!! No Longer Available!

Product Description

•••••

HAPPY HOLIDAYS from The FLYING TIGER Antiques & Vintage Historical Artifacts!!!

UPDATE: WEDNESDAY NOVEMBER 29TH 2023: Thank YOU ALL for the Holiday Orders!!!

We Hope that all the LUCKY Recipients of these GREAT GIFTS will Just LOVE Them!!

So, NOW is the TIME to ORDER that wonderful ARTIFACT that you've had your eye on, Or that you are buying for that SPECIAL SOMEONE, as it will SHIP within 24 to 48 Hours of Receipt of Payment, but USUALLY Same Day!!

Just an FYI: Kanae is in JAPAN through December 7th, so I am doing the best I can with shipping!!

And I hope to start LISTING in a day or 2, probably mostly PATCHES until Kanae returns!!

Happy Holidays & Happy Collecting, Ron & Kanae

ARTIFACT: This is an Extremely Rare 1924 Polish Pilot's Association Member Pilot Photo ID Booklet, Legitymacja of Wiktor Rodziewicz. Wiktor Rodziewicz Also went on to fly far the Polish Air Force in Exile during the Battle of Britain and After.

The Association of Polish Pilots was established in Poznań on the initiative of former military pilots, demobilized after the end of hostilities related to the Polish-Soviet War . On September 15, 1922, an organizational meeting of the ZLP was held in Poznań, during which the statute of the organization and its management board were elected. The most important achievements in the activities of ZLP include: building an aircraft factory ( Wielkopolska Wytwornia Samolotow Samolot ) at the Poznań airport in Ławica in 1923, organizing the Civil Pilot School in Poznań (1925), organizing the first glider competition in Poland in Białka (1923) and Gdynia (1925) and the establishment, on the initiative of ZLP members, of the Air Communication Company "Aero" , which organized air transport between Poznań and Warsaw (1925). At the end of 1929, ZLP was forced to resign from its extensive activities for organizational and economic reasons and reorganize union. Some ZLP members continued their activities within the Wielkopolska Pilots Club .

Związek Lotnikow Polskich powstał w Poznaniu z inicjatywy byłych lotnikow wojskowych, zdemobilizowanych po zakończeniu działań wojennych związanych z wojną polsko-bolszewicką. W dniu 15 września 1922 roku odbyło się w Poznaniu zebranie organizacyjne ZLP na ktorym zatwierdzony został statut organizacji i wybrany jej zarząd. Do najważniejszych osiągnięć w działalności ZLP zaliczyć należy: zbudowanie na poznańskim lotnisku na Ławicy wytworni samolotow (Wielkopolska Wytwornia Samolotow Samolot) w roku 1923, zorganizowanie w Poznaniu Cywilnej Szkoły Pilotow (1925), zorganizowanie pierwszych w Polsce zawodow szybowcowych w Białce (1923) i w Gdyni (1925) oraz utworzenie z inicjatywy członkow ZLP Przedsiębiorstwa Komunikacji Powietrznej ,,Aero", ktore zorganizowało komunikację powietrzną pomiędzy Poznaniem i Warszawą (1925). Pod koniec 1929 roku ZLP zmuszony został do rezygnacji ze swojej szeroko zakrojonej działalności z powodow organizacyjno-ekonomicznych i przeprowadzenia reorganizacji związku. Część członkow ZLP kontynuowało działalność w ramach Wielkopolskiego Klubu Lotnikow.

VINTAGE: 1924.

SIZE: Approximately: 4-5/16" in height x 3-1/16" in width.

MATERIALS / CONSTRUCTION: Paper, ink, photo.

ATTACHMENT: N/A.

ITEM NOTES: This is from a Polish militaria collection which we will be listing more of over the next few months. KDJJV23 LAFGEX11/15/23 SAEJJX12/23

CONDITION: 6 (Fine+): The ID shows moderate to heavy wear to the ID cover, and photo is slightly faded, overall, it is in fine condition.

GUARANTEE: As with all my artifacts, this piece is guaranteed to be original, as described.